Adnan Onay İSRAİL'İ İLK TANIYAN MÜSLÜMAN ÜLKE BİZ OLDUK
Rize
Yazı Detayı
30 Aralık 2020 - Çarşamba 01:53 Bu yazı 20 kez okundu
 
İSRAİL'İ İLK TANIYAN MÜSLÜMAN ÜLKE BİZ OLDUK
Adnan Onay
adnanonay53@hotmail.com
 
 

II. Abdülhamid'in Filistin'den parayla toprak satın almak isteyen Selanik Mebusu Emmanuel Carasso başkanlığındaki siyonist heyeti huzurundan kovması  onun  tahtan indirilmesinin ana nedenlerinden biri kabul edilir.
Onun ardından süreç içinde  Osmanlının parçalanması gerçekleşir ve Milli Mücadeleyle birlikte  Osmanlının küllerinden yeni bir devlet kurulur. 
Carasso'nun Jon Türkler  ve İttihatçılar arasına sızmış biri olması nedeniyle , bazıları başlangıçta İttihatçılar içinde yer almış olması nedeniyle Mustafa Kemal Paşa'nın da İsrail'in kurulmasına onay verdiğini ileri sürmekte.
İsrail'in kuruluş tarihi 14 Mayıs 1948. 
İsrail kuruluşunu ilân ettiğinde Türkiye'de İnönü’nün Cumhurbaşkanlığındaki iktidar iş başındadır. 
İsrail kuruluşunu ilan ettiğinde  5 Arap ülkesi İsrail'e savaş açar. Bu arada Türkiye'den de İsrail'e tavır alması istenir.  Ancak bırakınız İsrail'e cephe almayı Türkiye İsrail'i ilk tanıyan müslüman ülke olmuş ve 28 Mart 1949’da İsrail'i tanıyan devletler arasına katılmıştır.
Yani bu politikalar İnönü politikaları olup bu politikaların Atatürk'le hiç bir ilgisi yoktur.
Aksine Atatürk ölümünden bir yıl önce Mecliste yaptığı konuşmada bu emelde olanlara tehditlerde bulunmuştur. 
Mustafa Kemal Atatürk’ün Filistin ve Kutsal Topraklar’la ilgili olarak 1937’de Meclis’te yaptığı konuşma o günün gazetelerinde de  geniş yer bulmuştur.
Ankara’da Türkçe yayımlanan Hâkimiyet-i Milliye gazetesi bu konuşmayı yayımlamış, Hindistan’da yayımlanan Bombay Chronicle gazetesi de bu açıklamayı Hâkimiyet-i Milliye gazetesiden almış ve 27.8.1937 tarihli nüshasında ‘Filistin’e el sürülemez, Kemal Paşa Avrupa’ya ihtar ediyor’ başlığı altında bir yazı yayımlamıştır.
(Bu belge, İçişleri Bakanlığı Matbuat Umum Müdürlüğü antetini ve 20 Ağustos 1937 tarihini taşıyor. Aslı Ankara’da Milli Arşiv’de 030 10 266 793 25 numaralı dosyada saklı tutulmaktadır.)
Mustafa Kemal Paşa açıklamalarında şöyle demekte:
“Arapların Avrupa siyasetine nüfuz edemeyip sözde istiklal kelimesine inandıkları ve bu uğurda Arap memleketlerini Avrupa emperyalizmine esir kıldıkları çok şayanı teessüftür. Arapların arasında mevcut olan karışıklığı ve hoşnutsuzluğu kimse bizim kadar bilemez. Biz vakıa birkaç sene Araplardan uzak kaldık. Fakat şimdi kendimize kâfi derecede güvenip ve kudretimizi bildiğimiz için İslamiyet’in mukaddes yerlerinin Musevilerin ve Hıristiyanların nüfuzunun altına girmesine mani olacağız. Binaenaleyh şunu söylemek istiyoruz ki; buraların Avrupa emperyalizminin oyun sahası olmasına müsaade etmeyeceğiz.
Biz şimdiye kadar dinsiz ve İslamiyet’e lakayt olmakla itham edildik. Fakat bu ithamlara rağmen Peygamber’in son arzusunu, yani Mukaddes Topraklar’ın daima İslam hâkimiyetinde kalmasını temin için hemen bugün kanımızı dökmeye hazırız. Cetlerimizin, Selahaddin’in idaresi altında, uğrunda Hıristiyanlarla mücadele ettiği topraklarda yabancı hâkimiyet ve nüfuzunun tahtında (altında) bulunmasına müsaade etmeyeceğimizi beyan edecek kadar bugün, Allah’ın inayetiyle kuvvetliyiz. Avrupa bu mukaddes yerlere temellük etmek için yapacağı ilk adımda bütün İslam âleminin ayaklanıp icraata geçeceğine şüphemiz yoktur.”
Kimileri bu konuşmadan sonra tıpkı Abdülhamid Han gibi M.Kemal Atatürk'ün de siyonistlerce hedef seçildiğini belirtmekte.
Oldukça karmaşık ilişkiler ağıyla örülü olan tarihin sırlarını çözmek hiç de kolay değil. Zira kısa bir zaman dilimi içerisinde o kadar şey yaşanmış ki!
O nedenle; Her kim hangi iddiayı İleri sürerse iddiasına bir yerlerden destek delilleri bulabilir..

 
Etiketler: İSRAİL'İ, İLK, TANIYAN, MÜSLÜMAN, ÜLKE, BİZ, OLDUK,
Yorumlar
Haber Yazılımı